विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

रुरु क्षेत्र गाउँपालिका का अध्यक्ष ज्ञवाली ले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना राख्नु भयो

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

गुल्मीका ५ वटा गाउँपालिका भाडाका भवनबाट सञ्चालन,केहिका पालिकाको भवनहरू निर्माणाधीन

गुल्मीका ५ वटा गाउँपालिका भाडाका भवनबाट सञ्चालन,केहिका पालिकाको भवनहरू निर्माणाधीन । तिलाचन पाण्डे असोज १० स्थानीय तह गठनको छ वर्षभन्दा...

Read more

राजनीति

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

रुरु क्षेत्र गाउँपालिका का अध्यक्ष ज्ञवाली ले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना राख्नु भयो

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

अपडेट

प्रदेश/स्थानीय सरकार

अर्थ

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

रुरु क्षेत्र गाउँपालिका का अध्यक्ष ज्ञवाली ले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना राख्नु भयो

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

गुल्मीका ५ वटा गाउँपालिका भाडाका भवनबाट सञ्चालन,केहिका पालिकाको भवनहरू निर्माणाधीन

गुल्मीका ५ वटा गाउँपालिका भाडाका भवनबाट सञ्चालन,केहिका पालिकाको भवनहरू निर्माणाधीन । तिलाचन पाण्डे असोज १० स्थानीय तह गठनको छ वर्षभन्दा...

Read more

विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुटवलको दुर्गा मन्दिरमा आरती

विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुटवलको दुर्गा मन्दिरमा आरती । असोज १० विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुटवलको दुर्गा मन्दिरमा आरती गरिएको...

Read more

अपराध

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक  विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

रुरु क्षेत्र गाउँपालिका का अध्यक्ष ज्ञवाली ले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा  धार्मिक विषय उठाउदै  शुभकामना राख्नु भयो

रुरु क्षेत्र गाउँपालिका का अध्यक्ष ज्ञवाली ले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना राख्नु भयो

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

गुल्मीका ५ वटा गाउँपालिका भाडाका भवनबाट सञ्चालन,केहिका पालिकाको भवनहरू निर्माणाधीन

गुल्मीका ५ वटा गाउँपालिका भाडाका भवनबाट सञ्चालन,केहिका पालिकाको भवनहरू निर्माणाधीन

गुल्मीका ५ वटा गाउँपालिका भाडाका भवनबाट सञ्चालन,केहिका पालिकाको भवनहरू निर्माणाधीन । तिलाचन पाण्डे असोज १० स्थानीय तह गठनको छ वर्षभन्दा...

विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुटवलको दुर्गा मन्दिरमा आरती

विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुटवलको दुर्गा मन्दिरमा आरती

विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुटवलको दुर्गा मन्दिरमा आरती । असोज १० विश्व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुटवलको दुर्गा मन्दिरमा आरती गरिएको...

विश्व

विचार

प्रविधि

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

धर्म

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

समाज

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

अन्तर्वार्ता

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

खेलकुद

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more

शिक्षा

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा धार्मिक विषय उठाउदै शुभकामना प्रदान

४४ ‍औं विश्व पर्यटन दिवशको शुभकामना हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा “सबैका लागि पर्यटन: पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्द्धन” भन्ने मुल...

Read more