प्रधानमन्त्रीसहितको स्वास्थ्य टोली भूकम्प गएको ठाउँ तर्फ जाँदै,मौसमका कारण जान केही ढिलाइ, केही सडकहरू बन्द

प्रधानमन्त्रीसहितको स्वास्थ्य टोली भूकम…